Home

Ikenobo’s Ikebana

IKEBANA , in het Westen ook wel vertaald als ‘Japanse bloemsierkunst’, is een belangrijk onderdeel van de Japanse cultuur.

IKENOBO is de ‘oudste’ en grootste ikebanaschool, gekenmerkt door haar ‘traditie in verandering’. Ze omvat zowel traditionele als moderne stijlen.

Verleden, heden, toekomst … op elk moment reageren planten en mensen op een altijd veranderende omgeving. Het creëren van Ikenobo ikebana drukt een gevoelsmoment uit.

De geschiedenis van IKENOBO “is” de geschiedenis van IKEBANA.

IKENOBO wordt aanschouwd als de bakermat van IKEBANA en vindt haar oorsprong in de bloemenoffers aan Boeddha. De oudste geschriften over Ikenobo dateren uit de 15de Eeuw.  Huidig is Sen’ei Ikenobo de 45ste generatie van grootmeesters.

Ikenobo wordt gekenmerkt door een traditie van verandering, inspelend op de ontwikkelingen / veranderingen / noden binnen een samenleving. Dit maakt dat er doorheen de eeuwen verschillende stijlen zijn ontwikkeld.

De traditionele stijlen vinden hun oorsprong of ontwikkeling vanuit diverse invalshoeken: het boeddhisme, het heersende regime, belangrijke feesten, het omgevende landschap, de intrinsieke eigenschappen van een plant, de seizoenen…

Dit leidt tot een verscheidenheid aan speciale leringen die van een grote esthetische waarde getuigen, gebaseerd op oog voor de natuur, een diepgaand inzicht in het karakter van de plant, het beleven van de seizoenen en de indruk hiervan op ons als mens. Een kunde ontstaan vanuit oefening en volharding.

Vanuit de traditionele stijlen zijn omwille van veranderingen in leefgewoonten, de leefomgeving en de nood aan het vrij willen uitdrukken van de eigen gevoelens hedendaagse stijlen ontwikkeld. Zij getuigen vaak van een grote creativiteit.

De karakteristieken van een Ikenobo Ikebana arragenment uiten zich in asymmetrie, lijn, ruimte, contrast en harmonie.

Ontdek de stijlen

Elk tijdperk daagt het ikebana uit, uitdrukking te geven aan de tijdsgeest. Tot de huidige Ikenobo stijlen rekenen we Rikka, Shoka, en Jiyuka ( vrije stijl) waarvan de eerste twee een lange geschiedenis kennen.

Jiyuka

Vrije stijl – Jiyuka

JIYUKA’ of vrije stijl
Binnen jiyuka zijn er geen vaste regels en kent men een naturalistische en abstractere vorm.

Vrije stijl – Jiyuka
Vrije stjl – Jiyuka

Shoka

Traditionele Shoka – Shoka shofutai

SHOKA’ of levende bloemen
De traditionele vorm drukt het intrinsieke karakter van een plant uit. De hedendaagse vorm schept helderheid en scherpte door het spel van contrasten.

Hedendaagse Shoka – Shoka shimputai

Rikka

Hedendaagse Rikka – Rikka shimputai

‘RIKKA’ of staande bloemen
De traditionele vorm suggereert de schoonheid van een landschap. De hedendaagse vorm legt de nadruk op contrast en beweging.

Traditionele Rikka – Rikka shofutai
“Not only beautiful flowers but also buds and withered flowers have life, and each has its own beauty. By arranging flowers with reverence, one refines oneself.” Senno Ikenobo

Activiteiten

Workshops / Lessen / Tentoonstellingen

In afwachting van de coronamaatregelen

Interesse?

Volg ons

Facebook / Instagram

DANK U WEL

Website © Els Claes

Arranging flowers and finding beauty in flowers – these are linked to a heart that values nature and cares for other people. This is the spirit of Ikenobo Ikebana.